RADSAFE CO., LTD

Công ty chúng tôi là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam thực hiện các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, cụ thể là các dịch vụ An toàn bức xạ và hạt nhân.

Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp

Building And Civil Construction

RADSAFE cung cấp trọn gói dịch vụ xin cấp giấy phép, chúng tôi sẽ trực tiếp đến cơ sở để rà soát hồ sơ cấp phép của Khách hàng, tư vấn miễn phí về an toàn bức xạ và lập hồ sơ theo quy định tại thông tư 08/2010/TT-BKHCN. Thay mặt Khách hàng làm việc và nộp lệ phí với Cơ quan chức năng.

Read More

RADSAFE cung cấp các khóa đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ theo quy định của Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN

Read More
cÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

Building And Civil Construction