KHÓA HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY- CỨU HỘ CỨU NẠN

KHÓA HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY- CỨU HỘ CỨU NẠN (Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an) Nội dung: Khái quát tình hình cháy nổ và bài học kinh nghiệm từ các vụ cháy Kiến thức pháp luật (luật, nghị định thông tư liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy), kiến…

28/07/2021

KHÓA ĐÀO TẠO KHÓA HỌC SƠ CẤP CỨU CĂN BẢN

KHÓA ĐÀO TẠO KHÓA HỌC SƠ CẤP CỨU CĂN BẢN (Quy định tại Thông tư 19/2016/TT-BYT về trang bị kiến thức cho lực lượng sơ cứu tại chỗ) Nội dung: Kỹ thuật di chuyển nạn nhân khẩn cấp Sơ cứu dị vật, tắc đường thở Sơ cứu ngừng thở, ngừng tim Sơ cứu chảy máu,…

28/07/2021

KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT THEO NĐ 113/2017/NĐ-CP

KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT THEO NĐ 113/2017/NĐ-CP Nội dung: Nhóm 1: Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất; Phương án phối hợp với…

28/07/2021
Contact Me on Zalo