CÔNG VIỆC THỰC HIỆN ĐỊNH KỲ HẰNG NĂM Về “An toàn bức xạ và hạt nhân”

Đăng ngày: 14/08/2021
Người viết:

Hòa mình vào phát triển của nền công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, ứng dụng năng lượng nguyên tử được áp dụng ngày càng rộng rãi vào hầu hết các lĩnh vực sản xuất, xây dựng và đời sống của con người. Vì vậy số lượng cơ sở bức xạ cũng tăng nhanh trong những năm vừa qua. Để giúp các cơ sở bức xạ hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân, hôm nay RADSAFE sẽ tóm tắt 1 số các công việc cần lưu ý về AN TOÀN BỨC XẠ cho các cơ sở bức xạ.

Cấp Giấy phép, gia hạn giấy phép công việc bức xạ tại Cục an toàn bức xạ và hạt nhân

Theo điều 73 Luật năng lượng nguyên tử số: 18/2008/QH12 được Quốc hội ban hành thì tất cả các tổ chức cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải có giấy phép, trừ những trường hợp sản xuất, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu, đóng gói, vận chuyển, lưu giữ, sử dụng chất phóng xạ có hoạt độ từ mức miễn trừ cấp phép trở xuống và sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ thuộc danh mục không phải xin cấp giấy phép.

Theo quy định tại Nghị Định 142/2020/NĐ-CP sau khi được cấp giấy phép, định kỳ 03 năm cơ sở bức xạ cần xin gia hạn giấy phép phải hoàn thành và nộp hồ sơ gia hạn lên Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân trước khi giấy phép hết hạn ít nhất 45 ngày đối với giấy phép có thời hạn trên 12 tháng, ít nhất 15 ngày đối với giấy phép có thời hạn 6 tháng, 12 tháng. Sau thời điểm này, tổ chức, cá nhân phải đề nghị cấp giấy phép mới.

Khi xin gia hạn giấy phép, cơ sở bức xạ cần lưu ý một số điều sau:

  • Thông tin trong hồ sơ phải chính xác. Các loại văn bằng, chứng chỉ hoặc các loại giấy tờ khác có quy định thời hạn phải còn hiệu lực ít nhất 45 ngày kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận (điều 14 Nghị Định 142/2020/NĐ-CP).
  • Trường hợp bản sao không được công chứng, chứng thực hoặc được sao y từ bản gốc, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép có thể yêu cầu tổ chức, cá nhân xuất trình hoặc gửi bản chính để đối chiếu (điều 14 Nghị Định 142/2020/NĐ-CP).
  • Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành đồng thời nhiều công việc bức xạ cùng một thời điểm các thành phần hồ sơ giống nhau chỉ

cần nộp 01 bản cho tất cả các loại công việc bức xạ (điều 14 Nghị Định 142/2020/NĐ-CP)

  • Giấy phép xin gia hạn phải còn thời hạn; đúng tên công ty, địa chỉ (nếu thay đổi phải làm hồ sơ sửa đổi giấy phép)
  • Mục đích sử dụng, vị trí đặt, chủ sử dụng sở hữu theo đúng Giấy phép được cấp
  • Cấp giấy chứng nhận đào tạo cho nhân viên vận hành và người phụ trách an toàn bức xạ

Theo như Thông tư Số: 34/2014/TT-BKHCN nhân viên bức xạ phải được đào tạo an toàn bức xạ theo chương trình đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ, chỉ được tiến hành công việc bức xạ sau khi được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ.

Định kỳ 03 năm một lần nhân viên bức xạ phải được đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức chuyên sâu, thông tin mới về an toàn bức xạ.

Hàng năm nhân viên bức xạ phải được huấn luyện các quy định của cơ sở về các nội dung liên quan đến bảo đảm an toàn bức xạ, quy trình ứng phó sự cố bức xạ, được phổ biến các quy định mới, các thông tin mới về bảo đảm an toàn bức xạ.

Kiểm xạ, đo đánh giá an toàn bức xạ

Theo điềm c điều 14 của Thông tư 19/2012/TT-BKHCN tần suất kiểm xạ khu vực làm việc phải phù hợp với mức độ nguy hiểm của công việc bức xạ được thực hiện tại khu vực đó và không được ít hơn một lần trong một năm.

Công việc kiểm xạ định kỳ hàng năm là 1 trong những công việc rất quan trọng đối với cơ sở bức xạ, giúp cơ sở bức xạ có thể nắm bắt được xung quanh khu vực tiến hành công việc bức xạ có còn đảm bảo an toàn hay không. Vì vậy cơ sở bức xạ nên chọn đơn vị dịch vụ hỗ trợ năng lương nguyên tử có uy tín để có kết quả đo đạc, tư vấn chính xác nhất.

Liều kế cá nhân

Theo quy định tại Nghị Định 142/2020/NĐ-CP: tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ cần trang bị liều kế cá nhân và đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất 03 tháng một lần. Cơ sở bức xạ cần phải lưu trữ đầy đủ kết quả đọc của từng nhân viên bức xạ trong suốt thời gian công tác và thông báo kết quả tới nhân viên bức xạ. Trường hợp quá liều bức xạ phải có Báo cáo đầy đủ, đúng thời điểm và có biện pháp khắc phục.

Quyết định phê duyệt và kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Căn cứ theo Quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BKHCN Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Cập nhật kịch bản kế hoạch UPSC thường xuyên.

Tổ chức thực hiện diễn tập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần theo những kịch bản đã được phê duyệt;

Lập báo cáo tình hình công việc bức xạ hàng năm

Theo thông tư 19/2012/TT-BKHCN của Bộ KHCN năm 2012, điều 20: định kỳ hằng năm vào tháng 11 hoặc khi có yêu cầu, tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải gửi báo cáo thực trạng an toàn theo quy định tại Điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử và báo cáo kết quả kiểm soát, bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng đến Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. Các cơ sở vận hành thiết bị X-quang chẩn đoán y tế gửi báo cáo này đến Sở Khoa học và Công nghệ nơi cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

Trên đây là một số công việc định kỳ của cơ sở bức xạ mà RADSAFE đã liệt kê, hi vọng có thể giúp cơ sở bức xạ thực hiện tốt các quy định pháp luật ban hành.

 

Contact Me on Zalo