KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NĐ 44/2016/NĐ-CP

Đăng ngày: 27/07/2021
Người viết: Nguyễn Đức Chiến

KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
THEO NĐ 44/2016/NĐ-CP

Nội dung:

  • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn – vệ sinh lao động.
  • Tổng quan về hệ thống văn bản quy định pháp luật về an toàn – lao động.
  • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn – vệ sinh lao động.
  • Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn – vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu trữ, và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có ưu cầu nghiêm ngặt về an toàn – vệ sinh lao động.
  • Nghiệp vụ công tác an toàn – vệ sinh lao động
  • Tổ chức bộ máy, quản lý các quy định về an toàn – vệ sinh lao động ở cơ sở; phân trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn – vệ sinh lao động.
  • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
  • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
  • Văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh.

Đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng nhóm 1-2-3-4-5-6 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP bao gồm:

Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban Nhóm 2: Người làm công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động.
Nhóm 3: Tất cả những người lao động làm công việc có yêu câu nghiêm ngặt về công tác an toàn, vệ sinh lao động Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6
Nhóm 5: Người làm công tác y tế Nhóm 6: An toàn lao động vệ sinh viên

 

Contact Me on Zalo