Đào tạo về an toàn bức xạ

Đăng ngày: 30/06/2021
Người viết: Nguyễn Đức Chiến

Theo quy định nhân viên bức xạ phải được đào tạo an toàn bức xạ theo chương trình đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và định kỳ 03 năm một lần nhân viên bức xạ phải được đào tạo nhắc lại.

Radsafe cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và cấp giấy chứng nhận an toàn bức xạ theo Thông tư số 34 /2014/TT-BKHCN, bao gồm các nội dung sau:

 • Nội dung 1. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế
 • Nội dung 2. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong xạ trị
 • Nội dung 3. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong y học hạt nhân
 • Nội dung 4. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong chiếu xạ công nghiệp
 • Nội dung 5. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong chụp ảnh bức xạ công nghiệp
 • Nội dung 6. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ (kể cả các sa khoáng có chứa phóng xạ)
 • Nội dung 7. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sản xuất, chế biến chất phóng xạ
 • Nội dung 8. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong địa vật lý phóng xạ
 • Nội dung 9. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ
 • Nội dung 10. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng nguồn phóng xạ kín khác
 • Nội dung 11. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng nguồn phóng xạ hở khác
 • Nội dung 12. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong cơ sở hạt nhân
 • Nội dung 13. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ
 • Nội dung 14. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ bổ sung cho người phụ trách an toàn
  Đào tạo an toàn bức xạ tại Khu Công nghiệp Thăng Long II, Hưng Yên Đào tạo an toàn bức xạ tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ II, Bà Rịa – Vũng Tàu
  Đào tạo an toàn bức xạ tại Bệnh viên
  Đa khoa Chợ Rẫy
  Đào tạo an toàn bức xạ tại
  Công ty TNHH Radsafe
Contact Me on Zalo