RADSAFE cung cấp trọn gói dịch vụ xin cấp giấy phép, chúng tôi sẽ trực tiếp đến cơ sở để rà soát hồ sơ cấp phép của Khách hàng, tư vấn miễn phí về an toàn bức xạ và lập hồ sơ theo quy định tại thông tư 08/2010/TT-BKHCN. Thay mặt Khách hàng làm việc và nộp lệ phí với Cơ quan chức năng.

Read More

RADSAFE cung cấp các khóa đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ theo quy định của Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN

Read More