RADSAFE cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ.

  • Loại tia hiệu chuẩn: tia Gamma và tia X.
  • Kết quả xác nhận bởi cơ quan chức năng.