RADSAFE là đơn vị hàng đầu cung cấp các dịch vụ về an toàn bức xạ, với đội ngũ cán bộ nhân viên có kinh nghiệm công tác lâu năm trong lĩnh vực.Trình tự thực hiện dịch vụ kiểm xạ của chúng tôi:

– Cử 01 cán bộ kỹ thuật có giấy phép hành nghề về đo kiểm xạ và 01 cán bộ chuyên tư vấn về thủ tục pháp lý trong lĩnh vực an toàn bức xạ tới cơ sở để triển khai thực hiện dịch vụ.

– Máy đo suất liều bức xạ với độ nhạy và dải đo liều thích hợp được hiệu chuẩn và cấp chứng chỉ bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ được RADSAFE sử dụng trong suốt quá trình thực hiện đo đánh giá an toàn.

– Người phụ trách an toàn của cơ sở sẽ phối hợp với các cán bộ của chúng tôi cùng kiểm tra kết quả kiểm xạ trong suốt quá trình làm việc.

– Ngoài ra, cán bộ kỹ thuật sẽ tư vấn cho người phụ trách an toàn của cơ sở về cách gắn các biển báo, nội quy, và chứng từ cần thiết tại khu vực lắp đặt sử dụng thiết bị bức xạ/nguồn phóng xạ. Nếu cơ sở đang vi phạm những yêu cầu về an toàn bức xạ sẽ được cán bộ của chúng tôi đưa ra khuyến cáo và phương án khắc phục.

– Việc nhận thức về yêu cầu đảm bảo an toàn bức xạ cũng như các kết quả đo đánh giá an toàn sẽ được cán bộ của chúng tôi phổ biến cho các nhân viên bức xạ của cơ sở và giải đáp các thắc mắc của nhân viên bức xạ để đảm bảo nhân viên bức xạ hiểu rõ về vùng an toàn bức xạ khi làm việc.

Căn cứ theo thông tư số: 19/2012/TT-BKHCN Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng

Điều 14. Kiểm xạ khu vực làm việc

1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải thực hiện kiểm xạ khu vực làm việc.

2. Việc kiểm xạ khu vực làm việc phải được thực hiện một cách thường xuyên, có hệ thống, tương xứng với mức độ, khả năng gây chiếu xạ của công việc bức xạ và bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Phải tuân theo các đại lượng đo, phương pháp, quy trình đo, vị trí, thời điểm đo, tần suất kiểm xạ đã được xác định trước;

b) Mức điều tra cho các vị trí đo quy định tại điểm a khoản này phải được thiết lập dựa trên các số liệu đánh giá thực tế của cơ sở hoặc kinh nghiệm tốt ở các cơ sở khác có công việc bức xạ tương tự;

c) Tần suất kiểm xạ khu vực làm việc phải phù hợp với mức độ nguy hiểm của công việc bức xạ được thực hiện tại khu vực đó và không được ít hơn một lần trong một năm;

d) Thiết bị kiểm xạ phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế phải được bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ.

3 Yêu cầu kiểm xạ theo quy định tại khoản 2 Điều này phải được lập thành chương trình quan trắc và nộp theo hồ sơ xin cấp giấy phép và lưu trong hồ sơ kiểm xạ khu vực làm việc.

4. Kết quả kiểm xạ khu vực làm việc phải thông báo cho nhân viên bức xạ và người quản lý trực tiếp của họ.

3. Thời điểm cần thực hiện đo kiểm xạ:

  • Trước khi làm việc với thiết bị mới lắp đặt;
  • Khi có thay đổi về cấu trúc che chắn (hoặc lý do khác) làm ảnh hưởng đến mức bức xạ khu vực bao quanh.
  • Sau khi bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị phát bức xạ
  • Định kỳ hàng năm