DỊCH VỤ

Chúng tôi tạo ra cách làm tốt hơn thông qua việc chuyên môn hóa tới từng khâu công việc, tới từng con người và luôn đặt tính hiệu quả của công việc lên trên hàng đầu.

Kiểm định máy X-quang, CT

Kiểm định là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của cá thiết bị với yêu…

Xem Thêm

Kiểm xạ phòng X-quang

Ngày 09/06/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định về đảm bảo an toàn bức xạ…

Xem Thêm

Hiệu chuẩn thiết bị đo bức xạ

Để đảm bảo độ chính xác việc đo và đánh giá an toàn bức xạ theo quy định về kiểm soát, bảo đảm an toàn bức xạ trong…

Xem Thêm

Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở

Ứng phó sự cố bức xạ Lập và xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở theo quy định tại Phụ lục II của…

Xem Thêm

Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Radsafe cung cấp trọn gói dịch vụ tư vấn và lập hồ sơ xin cấp, gia hạn các giấy phép tiến hành công việc bức xạ bao gồm:…

Xem Thêm

Cung cấp liều kế cá nhân và dịch vụ đọc liều

Radsafe cung cấp liều kế cá nhân và dịch vụ đọc liều kế cá nhân – Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải trang…

Xem Thêm

Đào tạo về an toàn bức xạ

Theo quy định nhân viên bức xạ phải được đào tạo an toàn bức xạ theo chương trình đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công…

Xem Thêm

Kiểm xạ, đo suất liều bức xạ

  Radsafe cung cấp dịch vụ kiểm xạ, đo suất liều bức xạ theo quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN bao gồm: Đo kiểm xạ định kỳ…

Xem Thêm
Contact Me on Zalo