Việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố cũng như việc lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân được quy định trong thông tư 25/2014/TT-BKHCN ký ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

RADSAFE là đơn vị có đầy đủ trang thiết bị và cán bộ nhân viên có kinh nghiệm lâu năm trong ngành sẽ hỗ trợ quý cơ sở diễn tập ứng phó sự cố, chúng tôi sẽ xuống trực tiếp cơ sở để giúp cơ sở thực hiện diễn tập:

  • Hướng dẫn về các quy định của nhà nước về ứng phó sự cố bức xạ, các kiến thức cơ bản về ứng phó sự cố bức xạ và các nguyên tắc an toàn bức xạ cơ bản.
  • Lập bảng phân công trách nhiệm đến từng thành viên trong kế hoạch ứng phó sự cố.
  • Lập 02 kịch bản ứng phó sự cố bức xạ.
  • Cho mượn 02 bộ quần áo chống phóng xạ và 01 thiết bị đo liều bức xạ, phục vụ diễn tập.
  • Hướng dẫn ghi biên bản diễn tập và các báo cáo diễn tập.
  • Giám sát và hướng dẫn các thành viên diễn tập.