Giấy phép tiến hành công việc bức xạ là gì?

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ là văn bản đồng ý cho các tổ chức, cá nhân được phép tiến hành công việc bức xạ do cơ quan có thẩm quyền phù hợp cấp cho các tổ chức cá nhân.

Bằng cách nào để có thể có giấy phép?

Để có thể có giấy phép tiến hành công việc bức xạ, các tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp phép và nộp lên cơ quan có thẩm quyền phù hợp với công việc mà tổ chức, cá nhân đó đang thực hiện để được xét duyệt cấp giấy phép, được quy định trong Luật năng lượng nguyên tử của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 và thông tư số 08/2010/TT-BKHCN của bộ khoa học và công nghệ.

RADSAFE cung cấp trọn gói dịch vụ xin giấy phép tiến hành công việc bức xạ, chúng tôi sẽ trực tiếp đến cơ sở để rà soát hồ sơ cấp phép của Khách hàng, tư vấn miễn phí về an toàn bức xạ và lập hồ sơ theo quy định tại thông tư 08/2010/TT-BKHCN. Thay mặt Khách hàng làm việc và nộp lệ phí với Cơ quan chức năng.

  • Giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ;
  • Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu nguồn phóng xạ;
  • Giấy phép vận chuyển nguồn phóng xạ;
  • Giấy phép lưu giữ nguồn phóng xạ;