THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 34/2014/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BỨC XẠ, NGƯỜI PHỤ TRÁCH…

27/08/2021

THÔNG TƯ VỀ KIỂM SOÁT VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN BỨC XẠ TRONG CHIẾU XẠ NGHỀ NGHIỆP

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 19/2012/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2012   THÔNG TƯ Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ…

27/08/2021

NGHỊ ĐỊNH142/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 142/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN…

27/08/2021
Contact Me on Zalo