Hiệu chuẩn thiết bị đo bức xạ

Đăng ngày: 30/06/2021
Người viết: Nguyễn Đức Chiến

Để đảm bảo độ chính xác việc đo và đánh giá an toàn bức xạ theo quy định về kiểm soát, bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng, các thiết bị đo liều bức xạ phải được kiểm tra và hiệu chuẩn định kỳ mỗi năm.

Một số thiết bị đo suất liều bức xạ Máy hiệu chuẩn thiết bị
Contact Me on Zalo