KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN ĐIỆN THEO THÔNG TƯ 31/2014-BCT

Đăng ngày: 28/07/2021
Người viết:

KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN ĐIỆN THEO THÔNG TƯ 31/2014-BCT

(Dành cho đối tượng có tiếp xúc và làm việc với yếu tố có điện)

Nội dung:

  • Quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố, quy định an toàn cho thiết bị điện, trạm điện
  • An toàn khi: Kiểm tra thiết bị điện; đưa thiết bị điện vào hoặc ngừng vận hành; làm việc với các thiết bị điện, hệ thống điện một chiều
  • Phòng cháy, chữa cháy cho thiết bị điện, trạm điện
  • An toàn khi lắp đặt thiết bị điện
  • Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra, thí nghiệm các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động
  • Phương pháp tách người bị điện giật ra khỏi nguồn điện và sơ cứu người bị tai nạn điện
  • Những nội dung thao tác liên quan đến việc đảm bảo an toàn phù hợp với công việc của người lao động
Contact Me on Zalo