KHÓA HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY- CỨU HỘ CỨU NẠN

Đăng ngày: 28/07/2021
Người viết: Nguyễn Đình Diện

KHÓA HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY- CỨU HỘ CỨU NẠN

(Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an)

Nội dung:

  • Khái quát tình hình cháy nổ và bài học kinh nghiệm từ các vụ cháy
  • Kiến thức pháp luật (luật, nghị định thông tư liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy), kiến thức về PCCC phù hợp với từng đối tượng.
  • Những nguyên nhân xảy ra cháy nổ tại cơ sở và các biện pháp phòng ngừa (PCCC trong sử dụng điện, xăng dầu, gas…)
  • Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy,chữa cháy.
  • Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy
  • Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, các bước sử lý khi cháy và kỹ năng thoát nạn trong đám cháy
Contact Me on Zalo