Kiểm định máy X-quang, CT

Đăng ngày: 30/06/2021
Người viết: Nguyễn Đức Chiến

Kiểm định là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của cá thiết bị với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Với thiết bị bức xạ, danh mục thiết bị phải kiểm định được quy định taị Thông tư 27/2010/TT-BKHCN. Tần suất kiểm định các thiết bị bức xạ theo quy định là định kỳ một năm một lần đối với thiết bị xạ trị, thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT scanner, thiết bị X – quang tăng sáng truyền hình và định kỳ hai năm một lần đối với các thiết bị X – quang chẩn đoán trong y tế khác kể từ ngày đưa vào sử dụng. Điều này được chỉ ra tại Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT

Kiểm định máy CT Kiểm định máy X-quang
Contact Me on Zalo