Kiểm xạ phòng X-quang

Đăng ngày: 30/06/2021
Người viết: Nguyễn Đức Chiến

Ngày 09/06/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế. Mục đích đảm bảo an toàn cho nhân viên bức xạ, công chúng khi làm việc tại khu vực kiểm soát và khu vực giám sát. Tần suất thực hiện kiểm xạ phòng X-quang không được ít hơn một lần trong một năm.

Kiểm xạ phòng chụp X-quang
Contact Me on Zalo