NGHỊ ĐỊNH 142/2020/NĐ-CP ĐỐI VỚI VIỆC TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Đăng ngày: 09/06/2021
Người viết: Nguyễn Đình Diện

Ngày 9 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định) quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Nghị định có nhiều điểm mới theo hướng thuận lợi, tạo điều kiện và cắt giảm thủ tục hành chính cho các cơ sở tiến hành công việc bức xạ và các cơ sở dịch vụ.

Hình ảnh hội nghị phổ biến nghị định 142/2020/NĐ-CP tại TP.Hà Nội

Nghị định thay thế hoàn toàn cho Thông tư số 08/2020/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 và Thông tư 06/2016/TT-BKHCN ngày 22/04/2016. Có rất nhiều quy định mới theo hướng tạo điều kiện giảm bớt thủ tục cho Doanh nghiệp ở một số vấn đề như sau:

  • Hầu hết các cơ sở sẽ không cần phải trình cơ quan quản lý kế hoạch ứng phó sự cố để xin phê duyệt;
  • Các cơ sở sử dụng thiết bị tia X để phân tích thành phần, kiểm tra lỗi linh kiện ở các khu công nghiệp thậm trí không cần phải có cán bộ phụ trách an toàn;
  • Chứng chỉ nhân viên bức xạ (ví dụ như chứng chỉ phụ trách an toàn, chứng chỉ nhân viên phụ trách ứng phó sự cố) sẽ không có thời hạn;
  • Cho phép các cơ sở gộp toàn bộ các giấy phép thành 1 giấy phép duy nhất;
  • Mở rộng phạm vi các nội dung được sửa đổi trên giấy phép;

Đặc biệt nhất, Nghị định yêu cầu các mốc thời gian xử lý, nộp hồ sơ cấp giấy phép và gia hạn giấy phép có nhiều thay đổi hơn so với quy định cũ như được thể hiện rõ hơn trong bảng sau đây:

STT Nội dung mới trong Nghị định 142 Nội dung cũ
1 Đối với cấp giấy phép ( sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí thẩm định hồ sơ)
  15 ngày đối với nhập khẩu, xuất khẩu và vận chuyển quá cảnh Quy định cũ là 15 ngày
25 ngày đối với thiết bị X-quang sử dụng trong y tế Quy định cũ là 30 ngày
30 ngày đối với vận chuyển

Quy định cũ là 60 ngày

45 ngày đối với các công việc bức xạ khác

Quy định cũ là 60 ngày

2 Gia hạn Giấy phép phải nộp trước khi hết hạn giấy phép
 

15 ngày đối với giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu.

Quy định cũ là 60 ngày

45 ngày với đối với các giấy phép khác.

Quy định cũ là 60 ngày

3

Đối với hạn giấy phép (Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí thẩm định hồ sơ)

  15 ngày đối với gia hạn giấy phép xuất và nhập khẩu

Quy định cũ là 60 ngày

25 ngày đối với gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế.

Quy định cũ là 60 ngày

30 ngày đối với gia hạn giấy phép khác.

Quy định cũ là 60 ngày

Theo đó, có thể thấy rằng các thủ tục hành chính cũng như thời gian xử lý đã được giảm bớt đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai hoạt động kinh doanh cũng như đảm bảo an toàn trong suốt quá trình hoạt động.

(Nguyễn Đình Diện)

Contact Me on Zalo