THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 34/2014/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BỨC XẠ, NGƯỜI PHỤ TRÁCH…

27/08/2021 Nguyễn Đình Diện

NGHỊ ĐỊNH142/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 142/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN…

27/08/2021 Nguyễn Đình Diện

ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ TRỰC TUYẾN

Ngày 11/8/2021 Cục ATBX và HN đã ban hành Công văn số 679/ATBXHN-CP cho phép các đơn vị đào tạo được tổ chức đào tạo theo hình thức trực tuyến (online)

12/08/2021 Nguyễn Đình Diện
Contact Me on Zalo