CÔNG TY TNHH RADSAFE       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———–***———- Số: 017/2021/CV-TBATBX Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021   THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 11 Khóa đào tạo An toàn bức xạ…

25/10/2021

ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ TRỰC TUYẾN

Ngày 11/8/2021 Cục ATBX và HN đã ban hành Công văn số 679/ATBXHN-CP cho phép các đơn vị đào tạo được tổ chức đào tạo theo hình thức trực tuyến (online)

12/08/2021
Contact Me on Zalo