KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NĐ 44/2016/NĐ-CP

KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NĐ 44/2016/NĐ-CP Nội dung: Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn – vệ sinh lao động. Tổng quan về hệ thống văn bản quy định pháp luật về an toàn – lao động. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật…

27/07/2021 Nguyễn Đức Chiến
Contact Me on Zalo