CÔNG VIỆC THỰC HIỆN ĐỊNH KỲ HẰNG NĂM Về “An toàn bức xạ và hạt nhân”

Hòa mình vào phát triển của nền công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, ứng dụng năng lượng nguyên tử được áp dụng ngày càng rộng rãi vào hầu hết các lĩnh vực sản xuất, xây dựng và đời sống của con người. Vì vậy số lượng cơ sở bức xạ cũng tăng…

14/08/2021

Cung cấp liều kế cá nhân và dịch vụ đọc liều

Radsafe cung cấp liều kế cá nhân và dịch vụ đọc liều kế cá nhân – Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải trang bị liều kế cá nhân cho tất cả nhân viên bức xạ và đánh giá chiếu xạ nghề nghiệp theo Nghị định 142/2020/NĐ-CP: + Thời hạn đọc…

30/06/2021 Nguyễn Đức Chiến
Contact Me on Zalo