THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 07

Khóa đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn bức xạ

06/07/2021

Đào tạo về an toàn bức xạ

Theo quy định nhân viên bức xạ phải được đào tạo an toàn bức xạ theo chương trình đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và định kỳ 03 năm một lần nhân viên bức xạ phải được đào tạo nhắc lại. Radsafe cung cấp dịch…

30/06/2021 Nguyễn Đức Chiến
Contact Me on Zalo