KIỂM XẠ THIẾT BỊ SOI CHIẾU BO MẠCH VÀ THIẾT BỊ PHÂN TÍCH HUỲNH QUANG TIA X TẠI KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG VĂN IV

Kiểm xạ là việc thực hiện đo và đánh giá an toàn cho việc rò rỉ bức xạ tại khu vực làm việc có nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ

02/07/2021
Contact Me on Zalo