Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở

Ứng phó sự cố bức xạ Lập và xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định 142/2020/NĐ-CP Diễn tập ứng phó sự cố cấp cơ sở: Hướng dẫn về các quy định của nhà nước về ứng phó sự cố bức…

30/06/2021 Nguyễn Đức Chiến
Contact Me on Zalo