Thiết kế và thi công phòng X-quang

Nhằm đảm bảo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ và công chúng khi sử dụng thiết bị bức xạ, theo Điều 10 thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế) có quy định về…

30/06/2021 Nguyễn Đức Chiến

Kiểm xạ phòng X-quang

Ngày 09/06/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế. Mục đích đảm bảo an toàn cho nhân viên bức xạ, công chúng khi làm việc tại khu vực kiểm soát và khu vực…

30/06/2021 Nguyễn Đức Chiến
Contact Me on Zalo