Cung cấp liều kế cá nhân và dịch vụ đọc liều

Radsafe cung cấp liều kế cá nhân và dịch vụ đọc liều kế cá nhân – Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải trang bị liều kế cá nhân cho tất cả nhân viên bức xạ và đánh giá chiếu xạ nghề nghiệp theo Nghị định 142/2020/NĐ-CP: + Thời hạn đọc…

30/06/2021 Nguyễn Đức Chiến
Contact Me on Zalo