Liều kế cá nhân nhiệt phát quang TLD

Liều kế cá nhân nhiệt phát quang TLD
Thông số kỹ thuật:
– Vỏ (Cát-xet hay holder) chế tạo tại Việt Nam: Nhựa
– Kích thước: 47mm x 34 x 11 mm
– Khối lượng: 14g (kể cả chất nhiệt phát quang)
– Chất nhiệt phát quang (TLD): CaSO4: Dy do Hãng REXON(USA) sản xuất
– Dùng cho loại bức xạ: Gamma và tia X
– Dải liều 50 µSv – 10Sv
– Độ chính xác: đạt yêu cầu của Hội NTNL Quốc tế (IAEA) và Việt Nam
– Xác định được các đại lượng liều bức xạ sau: Hp(10); Hp(3); Hp(0.07)