Liều kế cá nhân quang phát quang OSL

Liều kế cá nhân (còn gọi là liều xạ kế cá nhân) là công cụ để theo dõi liều lượng bức xạ cho từng cá nhân.

Thông số kỹ thuật:
– Nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật
– Kích thước: 72mm x 34 x 11 mm
– Khối lượng: 30g (kể cả chất quang phát quang)
– Chất nhiệt phát quang (OSL): Al2O3. Hãng sản xuất: Landauer -Mỹ
– Dùng cho loại bức xạ: Gamma và tia X
– Dải liều 10 µSv – 10Sv
– Độ chính xác: đạt yêu cầu của Hội NTNL Quốc tế (IAEA) và Việt Nam
– Xác định được các đại lượng liều bức xạ sau: Hp(10); Hp(3); Hp(0.07)