Thiết kế và thi công che chắn bức xạ

Đăng ngày: 30/06/2021
Người viết: Nguyễn Đức Chiến

Để đảm bảo cho sự an toàn của công chúng xung quanh cơ sở sử dụng thiết bị chiếu xạ trong công nghiệp và tuân thủ theo thông tư số: 19/2012/TT-BKHCN quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng. Chúng ta cần xây dựng công trình tường chắn xạ, có kết cấu phù hợp để đảm bảo an toàn cho dân chúng xung quanh khu vực chiếu xạ. Để đáp ứng nhu cầu trên Radsafe cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình che chắn bức xạ.

Thiết kế thi công tường cản xạ
Contact Me on Zalo