• All
  • An toàn bức xạ

KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 03

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 03 (Đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ trong công nghiệp, Y tế, nhân viên ứng phó sự cố và người phụ trách an toàn bức xạ) (theo quy định của Thông tư 34/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 11 năm […]