Vận chuyển, áp tải và lắp đặt nguồn phóng xạ

Đăng ngày: 30/06/2021
Người viết: Nguyễn Đức Chiến

Radsafe chuyên cung cấp các dịch vụ cho các đơn vị bao gồm:

  • Tư vấn đóng gói các kiện hàng phóng xạ;
  • Tư vấn xin cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và vận chuyển nguồn phóng xạ;
  • Làm dịch vụ Hải quan nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh nguồn phóng xạ;
  • Vận chuyển nguồn phóng xạ bằng xe chuyên dụng;
  • Áp tải nguồn phóng xạ, lập báo cáo đánh giá an toàn vận chuyển nguồn;
  • Tư vấn xin lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ sau khi nhập khẩu mà chưa đi vào sản xuất;
    Vận chuyển và lắp đặt nguồn phóng xạ tại nhà máy thép
Contact Me on Zalo